Επικοινωνήστε μαζί μας

 
Lamon Hotel
Andromachi Brokalaki
Plakias 
Finikas 74060,
Greece
 
mobile : 0030 6978117122 (whatsapp, viber, messenger, signal)
 
 
Επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο Lamon χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.
* indicates required field

Contact

Address

Lamon Hotel,
Plakias 1,
Finikas 74060,
Greece

Phone

+30 28320 31425

Email

info@hotel-lamon.com

Location

Call Us

+30 28320 31425

Select language

An image labelled Google Translate Logo
Cookie Settings
Cookies are used to ensure you get the best experience on our website. This includes showing information in your local language where available, and e-commerce analytics.
Cookie Policy
Necessary Cookies

Necessary cookies are essential for the website to work. Disabling these cookies means that you will not be able to use this website.

Preference Cookies

Preference cookies are used to keep track of your preferences, e.g. the language you have chosen for the website. Disabling these cookies means that your preferences won't be remembered on your next visit.

Analytical Cookies

We use analytical cookies to help us understand the process that users go through from visiting our website to booking with us. This helps us make informed business decisions and offer the best possible prices.

Cookies are used to ensure you get the best experience on our website. This includes showing information in your local language where available, and e-commerce analytics.
Cookie Policy